Kodinomaista
hoitoa ja huolenpitoa vuodesta 1968.

Arvomme

    Arvomme ovat:
  • asiakaslähtöisyys
  • yhteisöllisyys
  • kodinomaisuus
  • vastuullisuus

Palvelutalo Hopeatauri tarjoaa asukkailleen yksilöllistä kodinomaista hoitoa, jossa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Toiminnassamme korostetaan kuntouttavaa työotetta ja ikäihmisten viriketoimintaa, joiden tavoitteena on tukea asukkaan omia voimavaroja ja ennaltaehkäistä toimintakyvyn alenemista. Voit tutustua Hopeataurin sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaan oheisesta linkistä.

Henkilökuntamme koostuu ammattitaitoisesta sosiaali- ja terveysalan osaajista ja teemme tiivistä ja aktiivista yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden sekä eri viranomaisten kanssa huolehtien asukkaiden hyvinvoinnista ja tarkoituksen mukaisesta hoidosta.

Palvelutalo Hopeatauri | Härkäsalmenkatu 3 | 92100 RAAHE | puh. 08 211 4200