Kodinomaista
hoitoa ja huolenpitoa vuodesta 1968.

Viriketoiminta

Erilaiset musiikkituokiot, keskustelupiirit, pelit ja muisti- sekä päättelykykyharjoitukset kuuluvat viikoittaiseen ohjelmaamme. Teemapäivien, kuten esimerkiksi ystävänpäivän aikaan askartelemme aiheeseen kuuluvia koristeita ja kortteja. Vierailevat esiintyjät tarjoavat elämyksiä ja tuovat vaihtelua arkeen.

Asukkaiden käytössä on useita yhteisiä oleskelutiloja, joissa voi kuunnella musiikkia, katsella TV:tä, lukea lehtiä ja kirjoja tai muuten vaan rupatella ja tutustua muihin asukkaisiin. Viriketoiminnan tavoitteena on ylläpitää muistitoimintoja ja päättelykyvyn taitoja sekä edistää sosiaalista kanssakäymistä.

Palvelutalo Hopeatauri | Härkäsalmenkatu 3 | 92100 RAAHE | puh. 08 211 4200