HOPEATAURI

Monipuolista ikäystävällistä asumista

Hopeatauri tarjoaa monipuolista ikäystävällistä asumista ja asiakaslähtöisesti toteutettuja palveluja palvelutarpeen mukaan. Yksilöllisyys ja omat toiveet huomioidaan asumisen tarpeissa.
Vuokra-asunnon lisäksi ikäihmisellä on käytettävissä yhteiskäytössä olevat ruokailu- ja oleskelutilat.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on vaihtoehtona niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat henkilökunnalta hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti. Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaspaikkoja on 23.

Yhteisöasuminen

Yhteisöasuminen on palveluasumista, jossa iäkäs tarvitsee soveltuvan kodin sekä hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon, sekä tukipalveluiden turvin. Tavallisesti yhteisöasumisessa asuva henkilö ei tarvitse runsasta hoivaa ympärivuorokautisesti. Yhteisöasumisen asiakaspaikkoja on 18.

Vuokra-asunnot

Hopeataurin palvelutalon yhteydessä on lisäksi Palokunnankadulla ja Härkäsalmenkadulla vuokra-asuntoja ikäihmisille. Vuokra-asuntoihin voidaan tuottaa myös kotihoidon palveluita ja tukipalveluja. Vuokra-asuntoja on 13.

Tavoitteena hyvä elämänlaatu

Hopeataurin tavoitteena on tarjota asiakkaillemme hyvä elämänlaatu. Tavoitteen saavuttamisen perustana on

  • toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi
  • toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
  • sairauksien hyvä hoito ja
  • aktiivinen kokonaisvaltainen hoito.

Hyvän hoidon perustana on tarpeenmukainen palveluiden arviointiin perustuva palvelukokonaisuus, joka muuntuu toimintakyvyn muutosten mukaan. Palvelun laatua ja vaikutuksia seurataan RAI-arvioinneilla, jotta saadaan tietoa asiakkaan tilanteesta, hoidon ja suunnitelmien toteutumisesta.

Tuen ja palveluiden tarpeet kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän hoidon perustana on tunnistaa, millaiset ovat iäkkään ihmisen jäljellä olevat voimavarat ja erityisesti, miten iäkäs toimii ja mitä hän osaa ja haluaa: tärkeitä ovat päivittäiset rutiinit, normit, mielihalut ja mielenkiinnon kohteet. Tavoitteena on myös tukea iäkkään itsetuntoa yhdessä ja mahdollistaa onnistumisen tunteita arjen askareissa. Vierailijat, musiikkiesitykset ja yhteiset juhlat tuovat iloa arkeen. 

Elämänlaatua tuetaan myös läheisten kanssa yhdessä. Hyvän hoidon turvaamiseksi palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään kuullaan kaikissa elämän vaiheissa, eikä palveluiden käyttäjää tarpeettomasti siirretä paikasta toiseen, vaan turvataan hoito ja huolenpito hänen omaan kotiinsa. Autamme asiakkaitamme elämään mahdollisimman hyvin elämän loppuvaiheessa sekä kohtaamaan elämän loppuvaiheen arvokkaasti ja turvallisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus yksityisyyteen, ja tavoitteena on hoitaa asiakas elämän loppuun saakka.

Hopeataurille tärkeitä asioita ovat

Yksilöllisyys

Mielekäs tekeminen, joka perustuu asiakkaan elämänkulkuun ja kiinnostuksen kohteisiin

Voimavaralähtöisyys

Arjen toiminnat niin, että ne tuottavat onnistumisen kokemuksia

Palaute

Annetaan rohkaisua ja tunnustusta kaikille.

Tuki

On tärkeää, että eri toiminnot tapahtuvat tavoitteellisesti ja innostaen – innostus tarttuu!

Lisätietoja asumisesta Hopeataurissa

Scroll to Top