Sinnikkyydellä ja rohkeudella toteutunut

Unelma Hopeataurista

Tällä sivulla voit tutustua Hopeataurin tarinaan.

Kevät 1962

Keväällä 1962 Raha-automaattiyhdistyksen tarkastaja, kamarineuvos Eric Olof Söderström oli tarkastanut Raahen Rouvasväenyhdistyksen avustusrahan käyttöä lastenkodissa. Elsa Swanljung oli kertonut tarkastajalle, että Raahessa oli liian vähän tiloja vanhuksille, koska vanhuksien määrä oli lisääntynyt. Idea yksityisen vanhainkodin tarpeesta oli itänyt Raahen Rouvasväenyhdistyksessä. Elsa Swanljung, Martta Rautio, Katri Mustonen ja Marjatta Swanljung päättivät panna hankkeen vireille. Kamarineuvos Eric Olof Söderström oli ehdottanut Vanhusten Huolto ry:n perustamista ja rahoituksen anomista Raha-automaattiyhdistykseltä.

Kevät 1962

11.12.1962

11.12.1962 Raahen kaupunginhallitus esitti valtuustolle, kaupunginhallitus ei voi päättää maan luovuttamisesta, se voi tehdä esityksen valtuustolle, joka päätti asiasta tontin luovuttamisesta Raahen Vanhusten Huolto ry:lle vanhainkodin rakentamista varten. Arkkitehtitoimisto Into Pyykkö Helsingistä laati piirustukset Palokunnankadun ja Härkäsalmenkadun väliin. Arkkitehtitoimisto Into Pyykön suunnittelemaan vanhainkotiin tuli asunto 40 vanhukselle. Asunnot olivat pääosaltaan yksiöitä, joissa oli oma vessa. Rakennuspiirustusten hankkimiseen alkupääoma oli saatu Raha-automaattiyhdistykseltä. Lainaa oli haettu myös Kansaneläkelaitokselta ja vakuutusyhtiöltä. Elsa Swanljung oli tarmokas varainhankkija, joka myi arpoja ja keräsi varoja. Elsa joutui kirjoittamaan nimensä velkapapereihin, mikä kuvaa hänen sinnikkyyttä ja omaa omaisuutta kaihtamatta.

11.12.1962

11.6.1962

11.6.1962 Vanhusten Huolto ry perustettiin, ja johtokunnan jäseniksi tulivat Katri Mustonen, Martta Rautio, Marjatta Swanljung, Gretel Salmi ja Elsa Swanljung, joka valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Sihteerinä toimi Martta Rautio.

11.6.1962

27.10.1966

27.10.1966 lehtori Hilja Kauppisen ompeluseurassa oli kokoonnuttu miettimään nimeä vanhainkodille. Nimiehdotuksia oli pyydetty lehti-ilmoituksin, ja useissa niissä esiintyi sana ”tauri”. Nimeksi oli myös ehdotettu Elsantauria. Gretel Salmi ja Lyyli Miettinen olivat kävelleet vanhainkodin tontin ohitse, ja kuu oli luonut ”hopeoitaan” maisemaan. Kuun kajossa Gretel oli sanonut ”hopeaa” ja Lyyli oli sanonut ”tauri” eli Hopeatauri.

Mitä tarkoitti sana tauri? Pitkänkarin takarannan tuntumassa on saari nimeltään Hakotauri. Alkuperäinen Hakotauri on merkitty ensimmäisen kerran karttaan vuonna 1653. Silloin sen kohdalla on ollut kaksi pientä saarta, jolloin niiden väliin on merkitty niiden yhteinen nimi Tauri. Vuonna 1763 kartassa saaria on ollut neljä, ja silloin niiden yhteinen nimi on ollut Hako-Karit. (Lainattu Jussi Siipolan muistelmista, jotka on koonnut kirjaksi Virpi Siipola. Julkaistu vuonna 2008.)

27.10.1966

10.2.1967

Raahen kaupunki lahjoitti Raahen Vanhusten Huolto ry:lle tontin Härkäsalmenkadun varrelta. Rakennustyöt käynnistyivät 20 asteen pakkasessa tammi-helmikuussa 1967 tontin raivauksella. Uusi talo nousi harjaan kesäkuussa, ja 16.6.1967 arkkitehti Pyykkö sekä muut suunnittelijat muurasivat peruskiven. Elsa Swanljung luki tuolloin perustamisasiakirjat, joihin kuuluivat perustamiskokouksen pöytäkirja, yhdistyksen säännöt ja viimeinen vuosikertomus. Metallilieriöön suljettiin perustamisasiakirjat, joissa oli urakkasopimuksen allekirjoittamispäivä, sekä paikkakunnan lehden numero, käytössä olevia rahoja ja valokuvia. Hitsaaja Erkki Tokola hitsasi lieriön kiinni, ja se laskettiin pääportaikon alla olevaan aukkoon, joka muurattiin umpeen

10.2.1967

13.11.1967

Rahoitus tuotti edelleen monenlaisia vaikeuksia. Elsa oli käynyt 13.11.1967 Kansaeläkelaitoksen sijoitusosaston päällikön luona, ja hänelle oli sanottu, ettei kukaan muu voi auttaa kuin presidentti Urho Kekkonen. Niinpä Elsa kirjoitti pikakirjeen presidentille ja pyysi vaikuttamaan asioiden kulkuun ja vaati oikaisua siihen, että Kansaneläkelaitos uhkasi keskeyttää rakennustyöt. Presidentin kansliasta tuli ohjeet, ja 29.12.1967 varatuomari Norvanne soitti ja kertoi, että aikaisemmin luvattu laina laitetaan maksuun. Rakennustyöt saivat siten jatkua.

13.11.1967

Huhtikuu 1968

Huhtikuussa 1968 uusi vanhainkoti aloitti toimintansa. Johtokuntaan kuuluivat Elsa Swanljung, varapuheenjohtaja Johan Muikkula, sihteeri Martta Rautio, rahastonhoitaja Yrjö Suomela, Katri Mustonen, Gretel Salmi, Marjatta Swanljung ja Eljas Vetosalmi. Asukkaita haettiin lehti-ilmoituksin, ja ensimmäisinä vuosina työntekijöitä oli alle 10.

Ensimmäiseksi johtajattareksi palkattiin Eiri Kuovi, joka jätti tehtävänsä, ja paikkaan valittiin seurankuntasisar Martta Sipilä. Vuonna 1970 johtajattaren paikka oli jälleen uudelleen haettavana, ja siihen valittiin Liisa Suomela (nykyisin Pyhtilä). Pyhtilän jäätyä eläkkeelle johtajaksi valittiin Anna Liisa Rosenberg.

Huhtikuu 1968

Hopeatauri oli vuonna 1968 poikkeuksellisen hieno vanhustenkoti, kun verrattiin kunnalliseen laitosmaiseen vanhainkotiin.

Hopeataurissa jokaisella oli oma huone, jossa oli vessatilat, käytävällä oli monta pikku keittiötä, joissa sijaitsi ”pöönakaappi”, ja kukin sai keitellä kahvit milloin halusi. Uuteen vanhainkotiin tuli paljon vierailijoita, jopa maan rajojen ulkopuolelta, kun Hopeataurin toimintamallista tultiin ottamaan oppia.

Hopeatauriin muuttaneet olivat virkeitä ja omatoimisia eivätkä tarvinneet laitoshoitoa. He kävivät kirkossa ja syksyisin poimivat viinimarjoja. Eläkkeelle jäänyt kampaaja Helvi Hälvä teki vapaaehtoistyönä kampaajapalveluita ja piti kanttiinia kuolemaansa saakka. Varat käytettiin virkistystoimintaan. Kanttiinissa myytiin kahvia, karamelleja ja asukkaiden tekemiä käsitöitä. Aivan alusta saakka Hopeataurissa on ollut ympärivuorokautinen päivystys, ja aina henkilökunta on ollut paikan päällä auttamassa tarpeen mukaan. Vanhainkodissa vanhukset asuivat omin kustannuksin, kuitenkin niin, että kustannukset yritettiin saada sosiaalihuollon kanssa niin pieniksi kuin mahdollista.

Hopeataurissa järjestettiin vuosina 1968–1990 vappumatinea, jossa yleisöllä oli mahdollisuus nähdä vanhainkotia, kuulla Raahen Laulun ja Mieslaulajien esityksiä, Hilja Vuolan, Hilda Männistön ja Aili Varpulan muodostaman Hopeatytöt-ryhmän esiintyjiä. Vuonna 1981 järjestettiin ensimmäinen omaisten ja ystävien päivä, josta muodostui vuoden suuri tapahtuma. Ensimmäisinä vuosikymmeninä Hopeataurin asukkaiden ollessa hyväkuntoisia he pystyivät tekemään paljon retkiä, harrastamaan maatilamatkailua, paistamaan makkaraa Hiihtomajalla ja laskemaan pulkkamäkeä. Myös häitä ja syntymäpäiviä juhlittiin. Kun oli kyse vanhainkodista, niin hautajaiset olivat luonnollinen osa talon toimintaa, ja arvokkaita muistotilaisuuksia järjestettiin.

Hopeataurissa vietettiin keskikesän juhlaa laittaen juhannuskoivut ja keitettiin juhannusjuustoa. Alkuvuosina ennen joulua johtokunnan jäsenille järjestettiin ohjelmallinen puurojuhla. Useina vuosina Lionsien Ladyt lahjoittivat joulukortteja merkkeineen ja tulivat avuksi kirjoittamaan osoitteita joulukortteihin. Jouluaattona oli jouluateria, ja joulupukin vierailut olivat ohjelmassa. Jouluaamun jumalanpalvelus ja uuden vuoden makkaran paisto olivat Hopeataurissa perinteitä.

7.3.1979

7.3.1979 vahvistettiin päätös muuttaa Vanhusten Huolto ry itsenäiseksi säätiöksi. Asiamiehenä toimi Ossian Swanljung. Hän selvitti säännöt. Säätiölle valittiin yhdeksänhenkinen hallitus, johon tulivat Elsa Swanljung kokoonkutsujana, Aino Kallasvuo, Alli Korhonen, Kerttu Husu, Gretel Salmi, Johan Muikkula, Mikko Jutila, Eljas Vetosalmi ja Ossian Swanljung.

7.3.1979

1.1.1980

1.1.1980 Raahen Vanhusten Huolto ry muuttui Raahen Vanhustenhuoltosäätiöksi.

1.1.1980

1984–1985

Vuoden 1984 alusta tuli voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion osuudesta. Hopeatauri muuttui yksityisestä vanhainkodista yksityiseksi palvelutaloksi vuoden 1985 alusta lukien.

1984–1985

1988–1989

Vanhustenhuoltosäätiön hallitus päätti tilojen laajentamisesta ja vanhan puolen peruskorjaamisesta helmikuussa 1988. Uudisrakennuksen työt aloitettiin keväällä 1989.

1988–1989

Kirsti Vähäkankaan kirjasta ”Pekan kulumilta” Hopeahapset hyvässä hoidossa; sähköpostilla Maija-Liisa Gröndahlille luettavaksi. Kirstin kirja ilmestyi vuonna 2015. Lähteinä Kirsti Vähäkangas on käyttänyt Elsa Swanljungin keräämiä tietoja, Gretel Salmi; Hopeataurin historia v. 1988, Meeri Larsson: 30-vuotias Palvelutalo Hopeatauri v. 1998, lehtileikkeet, haastattelut: Liisa Pyhtilä ja Anna Liisa Rosenberg.

Hopeatauri on edelleen yksityinen Raahen Vanhustenhuoltosäätiön palvelutalo, joka tuottaa ympärivuorokautista asumispalvelua, yhteisöllistä asumista sekä vuokra-asuntoja kotihoidon palveluin sekä tukipalveluita.

Rautarouva Elsa Swanljung

Elsa Swanljung (1903-1998) tuli Helsingistä Tuomiojan kautta Raaheen, koska Elsan äiti jäi leskeksi 1913. Elsa oli tuolloin 13-vuotias, kun Elsan äiti sai asemaravintolan hoitajan pestin Lapin (nykyisin Tuomiojan) asemalta. Elsa kävi keskikoulun Oulussa, talouskoulun Turussa ja vuoden sisäoppilaitosta Berliinissä ja opiskeli sairaanhoito-oppilaitoksessa Helsingissä. Elsa muutti Raaheen vuonna 1928, ja samana vuonna hänet vihittiin avioliittoon Carl August Swanljungin (1898–1932) kanssa.

Perheen ensimmäinen asunto oli talossa, jossa nyt toimii ensi- ja turvakoti. Miehensä kuoleman jälkeen vuonna 1932 Elsa ryhtyi työskentelemään T:mi O. Swanljungin ja Ab Telefon Oy:n palveluksessa. Vuonna 1941 Elsa solmi avioliiton Gunnar Gröndahlin kanssa, ja perhe asui Rantakadulla Soveliuksen talon yläkerrassa. Tila tunnetaan nykyään laivapatruunan kotina. Avioliitto päättyi eroon vuonna 1947, ja Elsa otti takaisin sukunimekseen Swanljungin. Elsa työskenteli 53 työvuoden ajan maa-, meri- ja ilmaliikenteen palveluksessa sekä kahden säätiön johtamis- ja kansliatöissä. Elsa liittyi Raahen lastenkotia ylläpitävään yhdistykseen ja toimi siinä vapaaehtoistyössä. Lastenkodin talo myytiin 1981, ja yhdistys muutettiin Rouvasväen säätiöksi, joka vuokraa omistamiaan asuntoja opiskelijoille. Varat lahjoitetaan nuorisotyöhön.

Elsan työnkuva oli Hopeataurissa monenkirjava. Taloushallinnon ja hallintoasioiden lisäksi hän toimi talon ideanikkarina kehittäen toimintaa. ”Sen verran pitää olla nahkaa nokan päällä”, hänellä oli tapana sanoa.

Elsalla oli koko ikänsä monta rautaa tulessa, mutta hänellä oli aikaa perheelleen. Energisenä ja monitoiminaisena tunnettu Elsa sai kunnian tulla valituksi Raahen ensimmäiseksi Fiiaksi vuonna 1975. Raahe-seura ry valitsee kunniakansalaisen kerran vuodessa.

31.8.1985 taloudenhoitaja ja isännöitsijä Elsa luovutti kirjanpidon Sirkka Kauppilalle ja puheenjohtajuuden hallituksen uudelle jäsenelle Eeva Kerolalle. Elsan terveydentila heikkeni vuonna 1989, ja hän vietti elämänsä viimeiset vuodet itse perustamassaan Hopeataurissa.

Lähde: Elsa Swanljung – raahelainen rautarouva: Naisten Ääni (naistenaani.fi)

Scroll to Top