palvelutalo hopeatauri

Ympärivuoro-kautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelua tarjotaan hyvinvointialueen ostopalvelusopimuksella, palvelusetelillä sekä itse maksaville asiakkaille. Palveluasuminen voi olla vakituista.

Mitä ympärivuorokautinen palveluasuminen on

Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumista turvallisessa hoivakodissa, jossa henkilöllä on hänen tarpeitaan vastaava asunto, jossa hän saa henkilöstöltä viipymättä ja vuorokaudenajasta riippumatta hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan asuminen ja eläminen elämänsä loppuun asti kodissaan ylläpitämällä asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä kuntouttavan työotteen ja toiminnan avulla.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakkaalla on käytössä oma huone, jossa on oma wc, ja osassa huoneita on myös oma kylpyhuone. Hoitosänky ja patja kuuluvat huoneen kiinteään varustukseen. Muut tilat, kuten olohuone, ruokailutila, kylpyhuonetilat, sauna ja piha-alueet, ovat yhteisiä. Asuntoihin tehdään vuokrasopimus, jossa on lisäksi kiinteät sähkö- ja vesimaksut. Saunan käyttömahdollisuus kuuluu asumisen hintaan.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen tavoitteena on tarjota sosiaalinen, toimintakykyä tukeva, aktiivinen ja hyvä elämä ikääntyneelle

Asiakkaalle laaditaan yhteistyössä yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä palvelut ensimmäisen asumiskuukauden aikana. Asiakkaan on mahdollista asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti, ellei tule lääkärin arvioimaa tarvetta sairaalahoitoon.

Asuminen sisältää henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisen hoidon lisäksi toimintakykyä edistävän toiminnan sekä tukevat palvelut, kuten henkilökohtaisen avustamisen, viriketoiminnan, vaatehuollon, ateriat, sairaanhoitopalvelut, lääkäri-, siivous-, hygienia- ja turvapalvelut sekä asunnon välineet ja laitteet. Apuvälineet ovat asiakkailla lainassa Pohteen apuvälinekeskuksen kautta. Palveluasumista toteutetaan niin, että henkilön yksityisyyttä kunnioitetaan ja huolehditaan terveydenhuollon palvelut.

Lääkäripalvelut ja sairaanhoito

Ympärivuorokautisen palveluasumisen lääkäripalvelut tuottaa hyvinvointialue. Asiakkaan asioita voidaan käsitellä lääkärin kierrolla tai kiertojen välissä lääkäriä konsultoimalla. Myös eri vastaanottokäynnit, kuten diabetespoliklinikka-, silmäpoliklinikka- ym. käynnit hankitaan asiakkaalle ja tarvittaessa huolehditaan saattoapu.

Sairaanhoitajat ja hoitajat soittavat omaisille, jos terveydentilassa ja voinnissa tapahtuu suuria muutoksia tai mikäli asiakas siirretään toiseen hoitavaan yksikköön, kuten päivystykseen. Sairaanhoitaja tekee virkatyöaikaa.  Sairaanhoitaja huolehtii laboratoriokokeiden tilaamisen, laboratoriokokeiden ottamisen ja niiden toimittamisen laboratorioon, lääkäriajanvarauksista sekä rokotuksista huolehtimisen. Hyvinvointialue vastaa palveluseteliasiakkaiden laboratoriokokeiden ja lääkäripalvelujen kustannuksista. Sairaanhoitaja kirjaa asiakkaan terveystietoja Lifecare-potilastietojärjestelmään tarpeen mukaan.

Lääkehoito

Ympärivuorokautisen asumisen lääkehoito toimiin yhteistyöapteekin kanssa. Yhteistyö apteekkina toimii Kauppaporvarin apteekki, johon aukaistaan jokaiselle oma asiakastili. Lääkehoitovastuu on Hopeataurilla asiakkaiden lääkehoidossa. Hopeataurissa on käytössä koneellinen annosjakelu, johon lääkkeet pyritään siirtämään hoitosuhteen alussa. Annosjakelupalkkion maksaa Hopeatauri. Annosjakeluun voi perehtyä lisää anja.fi-sivustolla. Koneelliseen annosjakelupalkkion maksaa Hopeatauri. Asiakasta pyydetään tuomaan kaikki kotona olevat lääkkeet Hopeatauriin. Lääkehoito toteutetaan lääkärin määräyksen mukaisesti ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstömitoitus

Henkilöstömitoitus on ympärivuorokautisessa asumisessa palvelutarpeen mukainen, ja henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Yöaikaan saa apua myös turvapuhelimen avulla.

Lisätietoja

Asiakkaiden aamutoimet aloitetaan noin klo 6–8 aikaan. Asiakkaat ohjataan aamupalalle ruokasaliin klo 8. Joskus asiakkaille tarjotaan aamupala huoneeseen, jos asiakkaan toimintakyky niin vaatii, ja myös vuodelevossa oleville aamupala tarjoillaan vuoteeseen. Asiakkaat yleensä haluavat aamupalan jälkeen huoneisiinsa, joihin heidät saatetaan. Osa heistä jää yhteiseen päiväsaliin seurustelemaan muiden kanssa tai katsomaan televisiota.

Ennen klo 11:n lounasta huolehditaan päivittäiset suihkutukset suihkulistan mukaisesti. Vuodelevossa olevia autetaan istumaan muiden seuraan. Klo 11:n lounaan jälkeen asiakkaat saatetaan päivälevolle.

Klo 13–14 asiakkaita autetaan ulkoilussa erillisen ulkoiluvuorojen mukaisesti; ulkoilutuksesta vastaa iltavuoroon tullut hoitotyöntekijä. Asiakkailla on mahdollisuus ulkoilla myös talvella, sää huomioon ottaen. Ulkoilua varten on hankittu asiakkaiden käyttöön lämpöpussi, joka puetaan esimerkiksi pyörätuolissa istuville asiakkaille. Hopeatauriin muuttamisen vaiheessa pyydetään omaisia ja asiakasta tuomaan ulkoiluvaatteet talven ulkoilua varten.

Klo 14 tarjoillaan päiväkahvit, minkä jälkeen alkaa viriketuokio. Virikkeen pidosta huolehtii lähihoitaja tai hoitoapulainen, ja viriketoimintaan on myös palkattu erillinen työntekijä. Ulkopuolisia virikkeen järjestäjiä on useita, kuten Raahen seurakunta, Raahen eläkeläiset, Harmonikkakerho ja koirakaverit. Hopeataurissa on kaunis sisäpiha, joka on asiakkaiden käytössä. Sinne on hankittu uudet pihakalusteet vuonna 2021. Yläkerran terassia hyödynnetään kesäisin päivittäin, siellä tarjoillaan päiväkahvit aina sään niin salliessa sekä vietetään erilaisia kesäjuhlia. Sisäpihaa kehitetään yhteistyössä kiinteistövastaavan kanssa.

Klo 16 järjestetään päivällinen. Ennen sitä asiakkaat haetaan huoneistaan ja ohjataan ruokailulle. Osa asiakkaista tulee itse ruokailulle. Päivällisen jälkeen asiakkaat saatetaan huoneisiin.

Iltatoimet huolehditaan klo 17:30–21.

Iltapala tarjoillaan asiakkaille huoneisiin klo 19–20. Kaikki muut ruokailut tapahtuvat ruokasalissa.

Katso Hopeataurin virikeohjelma tästä (tulossa)

Kotivakuutus ja muuttoilmoitus
Asiakasta tai hänen läheistä suositellaan hankkimaan huoneistoon kotivakuutuksen. Asiakas tekee muuttoilmoituksen.

Sisustus
Oman huoneen saa sisustaa kodinomaisesti ja oman näköiseksi. Huoneeseen voi tuoda omia huonekaluja ja henkilökohtaisia tavaroita, kuten tauluja ja valokuvia, vuodevaatteet, television tai radion ja verhot. On huolehdittava, että liikkuminen huoneessa on turvallista. Mattoja suositellaan välttämään.

Arki Hopeataurissa
Arki Hopeataurissa kulkee päiväohjelman, asiakkaan hoitosuunnitelman ja toiveiden mukaan. Turvallisuus ja hyvän hoidon kokemus on meille kunnia-asia, jotta jokainen ikäihminen saa elää arvokasta elämää. Hopeataurissa työskennellään kuntouttavalla työotteella eli aina asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä vahvistaen. Hopeataurissa miltei kaikki ateriat järjestetään yhteisessä ruokasalissa yläkerrassa, jonne asiakkaat kävelevät itse tai tulevat ohjatusti, tai heidät saatetaan ruokailuille. Näin ollen asiakkaat saavat jo ruokailuille mentäessä paljon liikuntaa ja toimintakyky pysyy yllä. Arjen kuviin voitte tutustua tarkemmin Facebook- ja Instagram-sivuilla.

Henkilökunta
Ammattitaitoisen henkilöstön tuella ja ohjauksella mahdollistetaan ikääntyneen osallisuus arjen elämään ja askareisiin. Asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka varmistaa asiakkaan tahdon toteutumisen, toimii tiedonvälittäjänä yhteydenpidon varmistajana. Henkilökuntamme täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Henkilöstömitoitus on mitoitusvaatimusten mukainen, ja henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokautisesti. Muuttovaiheessa asiakkaalle ja hänen omaisilleen annetaan yhteystietotiedote, jossa ohjeistetaan, kenelle voi soittaa missäkin asiassa. Henkilökunta on omaisiin yhteydessä sähköisen viestintäkanavan kautta sekä soittamalla.

Lue lisää: Opas muuttajalle (pdf)

Ennen muuttoa asiakkaan ja omaisen on mahdollista tulla tutustumiskäynnille. Tutustumiskäynnillä esitellään asiakkaan huone ja talon yhteiset tilat ja kerrotaan toiminnasta. Erikseen voidaan myös sopia, että Hopeatauri lähettää ennen muuttoa asiakkaalle tai hänen omaisilleen kuvia huoneesta sähköisen viestintäkanavan kautta, jos asiakas on muuttamassa esimerkiksi toiselta paikkakunnalta.

Varaa esittelyaika ja kysy lisää palveluistamme. Esittelemme sinulle mielellämme ympärivuorokautista palveluasumista.

Ota yhteyttä
Palveluvastaava Eija Nissilä
puh. 044 4914 998
eija.nissila@hopeatauri.fi

Scroll to Top